فرم ثبت نام

فرم ثبت نام

ثبت نام مشارکت کنندگان

ثبت نام مشارکت کنندگان

فرم شرایط و مقررات

فرم شرایط و مقررات

پلان اجرایی نمایشگاه

پلان اجرایی نمایشگاه

تعهدنامه غرفه سازی

تعهدنامه غرفه سازی

اطلاعات نمایشگاه

مرکز آموزش بازرگانی استان...

دبیر اجرایی: آقای میر جمالی
کارشناس ثبت نام، آقای طیبی
تلفن: 03136283929
وب سایت: businessexpo.ir

زمان برگزاری

تاریخ: 16 تا 19 مردادماه 98
ساعات برگزاری: 10 تا 18

خانم شریفی

کارشناس ناظر نمایشگاه
تلفن: 03132606601
همراه: 09134632311

محل برگزاری

اصفهان پل تاریخی شهرستان نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

##text1##

آرشیو تصاویر

اخبار رویدادهای مرتبط با نمایشگاه